Criteria voor verwijzing

Opnamecriteria, er is sprake van: 

  • Een terminale fase; levensverwachting van minder dan 3 maanden
  • Een ongeneeslijke ziekte; waarvoor verdere diagnostiek ongewenst en/of niet noodzakelijk is.
  • Behoefte aan intensieve complexe zorg bij meervoudige hulpvragen; de benodigde zorginzet overschrijdt de mogelijkheden van en in de eerste lijn;

Reden van opname,  er is sprake van:

  • Behoefte aan een tijdelijke opname door bijvoorbeeld bijstellen palliatieve behandeling, medicatie en/of ter ondersteuning van de mantelzorg, of bij het wegvallen van de mantelzorg.
  • Crisis.
  • Patiënten die ondanks extra hulp in de thuissituatie niet meer thuis kunnen of willen sterven.
  • Patiënten uit het ziekenhuis, uit een ander hospice, uit verzorgingshuizen, verpleeghuis die daar niet langer terechtkunnen of niet langer willen verblijven.

Aan de eerste drie criteria moet in elk geval worden voldaan, de overige criteria zijn ter aanvulling.
Een lopend euthanasieverzoek is reden om af te zien van opname.

Verwijzingsformulier

Uw gegevens

Gegevens verwijzer

Gegevens patiƫnt


Gegevens ziektebeeld


Actuele problemen
Ontdek nu de zorgwijzer