Open dag hospice de Winde goed bezocht

Open dag hospice de Winde goed bezocht

24 januari 12:32

Op 22 december hebben wij een open dag georganiseerd ter ere van ons 12,5 jarig bestaan. Het doel van deze open dag was meer publiciteit te geven aan ons hospice maar ook het werven van nieuwe vrijwilligers, uitbreiding kunnen wij namelijk goed gebruiken.

Deze dag hebben wij ruim 120 bezoekers ons hospice kunnen laten zien. Tijdens de rondleiding hebben wij kunnen uitleggen hoe wij als team samen ‘’oplopen’’ met onze gasten en hun dierbaren in de laatste fase van hun leven. Het gaat om het bieden van kwaliteit in de laatste fase, daar waar we geen dagen aan het leven kunnen toevoegen, proberen we leven aan de dagen toe te voegen. 
We plukken de dagen als ze goed zijn en als het moeilijk wordt proberen we zoveel mogelijk symptoomlast te bestrijden en een ‘’zachte landing’’ te bewerkstelligen.
Ons team bestaat uit verpleegkundigen, vrijwilligers, artsen, maatschappelijk werkers, geestelijk verzorgergers, psychologen enz.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn geweest om deze open dag te bezoeken en vragen hebben of belangstelling om als vrijwilliger bij ons aan de slag te gaan mag u altijd contact met ons opnemen voor informatie.

Hospice.dewinde@zorggroepsolis.nl